Nacházíte se zde: Home / Produkce / Knižní produkce
 

Knižní produkce

Tanky - 5.díl

Autor: Ing. Miloš Soukup
Rok vydání: 1995
Cena: 250,- Kč vč. DPH

Ediční řady Moderní vojenská technika, vydaný v roce 1999, přináší informace o stavu a trendech rozvoje tanků speciálního určení nebo o konkrétních typech se speciálními nástavbami pro zabezpečovací a bojovou činnost. Nástavby a zařízení, kterými mohou být tyto tanky vybaveny, dokumentují jejich možnosti použití při ženijních, vyprošťovacích, opravárenských i jiných pracích a nasazení v nejtěžších bojových situacích. V zemích bývalého východního bloku byly některé zastarávající typy v rámci realizace konverzních programů využity také v civilním sektoru. Závěr pětidílného seriálu přináší již tradičně poznatky z oblasti tankové techniky, včetně podrobných tabulek takticko-technických parametrů všech v té době známých typů.
 

Další publikace:


Tanky - 4. díl

Ediční řady Moderní vojenská technika, vydaný v roce 1997, seznamuje se stavem a trendy rozvoje lehkých tanků a některých lehkých obrněných vozidel, určených pro síly rychlého nasazení. Jsou zde popsány konkrétní typy zavedené ve výzbroji některých vyspělých armád i vybrané typy, které byly v té době ve vývoji. Kapitola o perspektivních tancích hodnotí vybrané typy, jejichž vývoj měl být ukončen do roku 2000 a zároveň obsahuje i koncepce tanků vzdálenější budoucnosti. Podrobněji je popsána modernizace tanku T-72 pro Armádu České republiky. Samostatná kapitola je věnována v té době moderním typům tankových výcvikových zařízení jak tuzemské, tak i zahraniční výroby.

Cena: 250,- Kč vč. DPH


Tanky - 2.-3. díl

Jestliže první díl obsahuje tanky vyrobené v Argentině, Brazílii, Číně, Francii, Indii a Itálii, pak druhý díl představuje tankovou techniku z Izraele, Japonska, Jižní Koreje, Německa a Ruska, včetně modernizovaných tanků T-72 v Egyptě, Polsku nebo na Slovensku. Třetí díl představuje tankovou techniku ze Španělska, Švédska, Švýcarska, USA a Velké Británie. Závěr tohoto dílu je věnován další perspektivě tankové techniky, včetně představení řady projektů budoucnosti. Druhý a třetí díl vyšel v roce 1995 jako jedna kniha. Vzhledem k velkému zájmu byl v roce 2009 realizován dotisk.

Cena: 250,- Kč vč. DPH

 

Tanky - 1. díl

Ediční řady Moderní vojenská technika, vydaný v roce 1995, popisuje stručnou charakteristiku těchto typů v té době moderních bojových tanků: TAM, EE-T1/EE-T2 OSORIO, MB-3 TAMOYO, T 59, T 69, T 79/T 80, T 85 – II M, T 90 – II, AMX 30, AMX 30B2, AMX 32, AMX 40, AMX LECLERC, LECLERC TROPIK, ARJU, NOF-40, C1 ARIETE

Cena: 250,- Kč vč. DPH


Historie chemické války

Autor: Vladimír Pitschman

Cena: 300,- Kč vč. DPH

BLIŽŠÍ INFORMACE