Nacházíte se zde: Home / Další aktivity / Kulatý stůl
 

Kulatý stůl

Kulatý stůl nemá žádné čelo, žádné rohy, žádné privilegované místo. Ti, kteří sedí u kulatého stolu, jsou si rovni. Při vyslovení termínu „kulatý stůl“ se většině z nás vybaví pokojný způsob komunikace či snaha o dosažení kompromisního řešení. V moderní terminologii pak můžeme použít například pojem A. S. Osborna brainstorming, neboť u kulatého stolu se odpradávna scházeli ti nejlepší, nejmocnější a nejmoudřejší. A již naše babičky věděly, že více hlav vymyslí více než jedna.

Idea kulatého stolu pochází z britských ostrovů, všichni dobře známe legendu o králi Artušovi, který se právě u stolu ve tvaru kruhu scházel se svými rytíři na hradě Kamelot. Rytíři u Artušova kulatého stolu měli stejné rozhodovací právo, jejich hlasy si byly rovny.

Redakce MS Line se inspirovala nejen britskou mytologií a pro rok 2009 se rozhodla uvést v život myšlenku nazvanou „Kulatý stůl na aktuální téma“. Vizí redakce je sejít se několikrát do roka společně se svými spolupracovníky, se zástupci AOBP, s odborníky, jichž se bude dané téma týkat. Sejít se nad tím, co přináší doba, co zajímá a trápí čtenáře CDIS Review, co hýbe naší společností. Sejít se, podívat se na zvolené téma z mnoha různých úhlů, vzájemně se obohatit a poznat své názory.

S výstupy, které z diskuse u kulatého stolu vzejdou, bychom se rádi podělili s Vámi, našimi čtenáři, protože věříme, že kulatý stůl v režii MS Line přinese mnoho zajímavého. Rádi bychom společně s Vámi naši ideu rozvíjeli a vytvořili příjemný a přínosný prostor pro pravidelné setkávání.

První diskuse u kulatého stolu proběhla na začátku dubna, druhá se bude konat na konci června. Rádi bychom založili tradici čtvrletního cyklu diskusí. Věříme, že se při debatách budeme pravidelně scházet, vyměňovat si názory a že výstupy z diskusí budou ku prospěchu nám všem.

Redakce MS Line