Výroční zasedání redakční rady 2012

Výroční zasedání reprezentativní redakční rady CDIS Review a tradiční setkání redakční rady, Rady ředitelů AOBP ČR, přátel časopisu CDIS Review a pozvaných hostů, se uskutečnilo 18. ledna 2012 v Konferenčním sále MO ČR v Domě armády Praha-Dejvice.

Při příležitosti již 11letého výročního zasedání reprezentativní redakční rady časopisu CDIS Review a při příležitosti završení 15ti let aktivní činnosti vydavatelství MS Line ve prospěch obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky se na pracovním zasedání sešlo téměř 90 významných představitelů obranné a bezpečnostní komunity z řad reprezentativní redakční rady časopisu CDIS Review, Rady ředitelů AOBP ČR a hostů, mezi kterými nechyběla ani šestičlenná delegace Prezidia Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky v čele s jejím prezidentem Ing. Ľudovítem Černákem, CSc.

Na společenském setkání, které následovalo, jsme přivítali také military attaché z Německa, Francie, Švédska, zástupce přidělence obrany Ruska a hosty z řad veřejné a státní správy, z řad asociací a z řad vrcholových managementů obranného a bezpečnostního průmyslu. Celkem se zde sešlo více než 130 VIP osobností.

Při této příležitosti udělilo vydavatelství MS Line a redakce časopisu CDIS Review celkem 21 prestižních ocenění. Více o této události se dozvíte na stránkách časopisu CDIS Review 1/2012, které vyjde v únoru.

Ocenění za rok 2011 dne 18. ledna 2012

Poděkování za spolupráci panu Andreji Hroncovi, generálnímu řediteli společnosti AUDIOPRO s.r.o. při příležitosti 10ti let od založení. Ocenění převzal: Dalibor Hronec, obchodní ředitel společnosti AUDIOPRO, s.r.o.

Poděkování za spolupráci panu Ing. Igoru Valníčkovi, generálnímu řediteli společnosti EVPÚ Defence s.r.o. při příležitosti 10ti let od založení.

Poděkování za spolupráci panu Ing. Josefu Orlovi, řediteli společnosti ORITEST spol. s r.o., při příležitosti 20ti let od založení.

Poděkování za 20 let spolupráce panu Ing. Ivanu Jandlovi, řediteli společnosti E-COM s.r.o. Ocenění převzal: Michal Baka, bezpečnostní ředitel a obchodní manažer společnosti Saab Czech s.r.o.

Poděkování Ing. Oldřichu Hlavičkovi za dosavadní dlouholetou spolupráci a podporu časopisu ve státní sféře.

Poděkování za spolupráci společnosti TTC Telekomunikace, s.r.o. při příležitosti 20ti let od založení (1992-2012). Ocenění převzal: Ing. Luboš Müller, MBA, generální ředitel společnosti TTC Telekomunikace, s.r.o.

Poděkování za spolupráci společnosti MESIT HOLDING a.s. při příležitosti 60 let od založení (1952-2012). Ocenění převzal: Ing. Josef Hudeček, generální ředitel společnosti MESIT HOLDING a.s.

Prestižní cena Vytrvalec dvacetiletí byla udělena Ing. Zdeňku Lamačovi, řediteli společnosti STILL ČR za 20 let neopakovatelné spolupráce.

Prestižní cena Skokan roku 2011 byla udělena společnosti OPTOKON, a.s. při příležitosti 20. let od založení (1991) za vynikající výsledky v oblasti vývoje, nabídky a rozmanitosti sortimentu. Ocenění převzal: Ing. Pavel Pospíchal, člen představenstva a technický ředitel společnosti OPTOKON, a.s.

Prestižní cena Novinka roku 2011 byla udělena společnosti SVOS, spol. s r.o. Přelouč za produkt obrněného vozidla VEGA. Ocenění převzal: Ing. Štěpán Černý, obchodní ředitel společnosti SVOS, spol. s r.o. Přelouč

Prestižní cena Obchodní firma roku 2011 byla udělena společnosti VARIEL, a.s. při příležitosti 47. let od založení za vynikající výsledky v oblasti obchodu. Ocenění převzal: Ing. Roman Výborný, generální ředitel společnosti VARIEL, a.s.

Prestižní cena Společnost roku 2011 byla udělena společnosti AURA, s.r.o. za vynikající výsledky v oblasti tvorby a implementace informačních systémů pro vojenskou logistiku a kodifikaci podle standardů NATO. Cenu převzal: Ing. Filip Engelsmann, generální ředitel společnosti AURA, s.r.o.

Prestižní cena Společnost roku 2011 byla udělena společnosti AON Central and Eastern Europe a.s. za vynikající výsledky v oblasti ochrany exportních aktivit a majetku. Cenu převzal: Ing. Tomáš Kříž, ředitel úseku rozvoje obchodu společnosti AON Central andEastern Europe a.s.

Prestižní cena Společnost roku 2011 byla udělena společnosti Trade FIDES, a.s. za vynikající výsledky v oblasti bezpečnostních technologií. Cenu převzal: Ing. Petr Bauer, předseda představenstva společnosti Trade FIDES, a.s.

Prestižní cena Společnost roku 2011 byla udělena společnosti EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o. za vynikající výsledky v oblasti inovace a modernizace vojenské techniky. Cenu převzal: Ing. Petr Rusek, obchodní ředitel společnosti EXCALIBUR ARMY, spol. s r.o.

Prestižní cena Společnost roku 2011 byla udělena společnosti ERA a.s. za vynikající výsledky v oblasti obranných technologií. 
Cenu převzal: Ing. Vladislav Hofman, generální ředitel společnosti ERA a.s.

Prestižní cena Obchodní firma desetiletí byla udělena společnosti Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod za vynikající výsledky v oblasti obchodu. Cenu převzal: Ing. Radek Hauerland, technický ředitel společnosti Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod

Prestižní cena Manažer roku 2011 byla udělena Radoslavu Moravcovi, generálnímu řediteli společnosti ZEVETA Bojkovice, a.s. za vynikající výsledky v oblasti manažerství a obchodu.

Prestižní cenu Osobnost roku 2011 v oblasti obranného průmyslu jsme udělili RNDr. Jiřímu Hynkovi, prezidentovi AOBP ČR.

Prestižní cenu Osobnost roku 2011 v oblasti bezpečnostních složek státní správy jsme udělili armádnímu generálovi Ing. Vlastimilu Pickovi, náčelníkovi GŠ. Cenu převzal: Generálmajor Ing. Miroslav Žižka, 1. zástupce náčelníka GŠ AČR

Prestižní cenu Osobnost roku 2011 v oblasti státní správy jsme udělili Ing. Tomáši Dubovi, náměstkovi ministra zahraničních věcí. Cenu převzal: Mgr. Jaroslav Kurfürst, vrchní ředitel Evropské sekce Ministerstva zahraničních věcí ČR

KONTAKT
MS Line s.r.o.
P.O.BOX 11
289 15 Kounice
Czech Republic

Tel./Fax: +420 321 672 601