Výroční zasedání redakční rady časopisu CDIS Review 2013

Zasedání se neslo v duchu konstruktivních námětů, jak přispět k podpoře českého obranného a bezpečnostního průmyslu v roce 2013. V diskusi zaznělo mnoho námětů, které je nutné v tomto roce podporovat a v maximální míře realizovat. Podrobnější informace z diskuse přineseme v nejbližší době. Mezi čelnými členy redakční rady a též diskutujícími nechyběli například senátor Tomáš Kladívko, poslanec Antonín Seďa, náměstek MZV ČR Tomáš Dub, náměstek MO ČR Michael Hrbata – předseda redakční rady, první zástupce NGŠ AČR genmjr. Miroslav Žižka, generální ředitel HZS ČR plk. Drahoslav Ryba a jeho zástupce gen. Miloš Svoboda, dále náměstek policejního prezidenta Policie ČR plk. Tomáš Kužel a další zástupci MZV, MO, MV, MF a MPO ČR. Neméně významné zastoupení zde měli i čelní představitelé zainteresovaných asociací v čele s AOBP ČR a generalita českého obranného a bezpečnostního průmyslu. V diskusi vystoupili mj. také armádní generál v.z. Pavel Štefka (TATRA a.s.), Petr Novák (Retia), Miloš Titz (bývalý poslanec). 

Po pracovním jednání se uskutečnilo přátelské setkání s dalšími významnými hosty dané komunity, mezi kterými nechyběli např. první náměstek MO ČR armádní generál Vlastimil Picek, zástupce vojenského přidělence Ruské federace a další. Bylo zde slavnostně pokřtěno již osmé vydání Katalogu bezpečnostních a obranných technologií 2013 – 2014. Při této příležitosti byly již tradičně oceněny nejlepší firmy a osobnosti v této sféře. 
 

Ocenění nejlepších:

Prestižní ceny - společnosti:

 1. Redakce CDIS Review udělila společnosti AUDIOPRO s.r.o. prestižní cenu Společnost roku 2012 za vynikající výsledky v oblasti speciálních technologií. Ocenění převzal obchodní ředitel společnosti Dalibor Hronec.
 2. Redakce udělila společnosti Pramacom HT spol. s r.o. prestižní cenu Společnost roku 2012 za vynikající výsledky v oblasti vývoje a realizace multispektrálních fúzních optických systémů. Ocenění převzal obchodní ředitel Jiří Oulehla.
 3. Redakce udělila společnosti OPTOKON, a.s. prestižní cenu Společnost roku 2012 za vynikající výsledky v oblasti vývoje a výroby speciálních technologií založených na optických vláknech. Ocenění převzal generální ředitel Jiří Štefl.
 4. Redakce udělila společnosti INTV s.r.o. prestižní cenu Společnost roku 2012 za vynikající výsledky v oblasti satelitních komunikací. Ocenění převzal obchodní ředitel Petr Kokeš.
 5. Redakce udělila společnosti EVPÚ Defence a.s. prestižní cenu Společnost roku 2012 za vynikající výsledky v oblasti pozorovacích systémů a systémů ostrahy. Ocenění převzal generální ředitel Igor Valníček.
 6. Redakce udělila společnostem ERA a.s. a OMNIPOL a.s. prestižní cenu Obchodní firma roku 2012 za vynikající výsledky v oblasti obchodu.Ocenění převzali ředitel pro strategické vztahy a rozvoj Vladislav Hofman společnosti ERA a.s. a obchodní náměstek GŘ společnosti OMNIPOL a.s. Jiří Řezáč.

Prestižní ceny - osobnosti:

 1. Redakce udělila Zdeňku Burianovi prestižní cenu Fotografie roku 2012 v oblasti pozemní techiky.
 2. Redakce udělila Antonínu Fidranskému (VÚ 4574 Přerov) prestižní cenu Fotografie roku 2012 v oblasti letecké techniky.
 3. Redakce udělila prestižní cenu Tandem roku 2012 za vynikající výsledky v oblasti mezigenerační spolupráce otce a syna generálnímu řediteli Jaroslavu Černému a obchodnímu řediteli Štěpánovi Černému, společnost SVOS Přelouč.
 4. Redakce udělila prestižní cenu Manažer roku 2012 za vynikající výsledky v oblasti manažerství a obchodu Vladislavu Hofmanovi bývalému generálnímu řediteli ERA, a. s.
 5. Redakce udělila Radoslavu Moravcovi generálnímu řediteli ZEVETA a.s. prestižní cenu OSOBNOST ROKU 2012. Ocenění předal Ing. Jiří Králík, bývalý brankář hokejové reprezentace, mistr světa z Prahy v roce 1985 a majitel ochranné známky a webu osobnost roku.

Poděkování – Redakce CDIS Review vyslovila:

 1. Poděkování Jiřímu Šimkovi, výkonnému řediteli společnosti Quittner & Schimek s.r.o. za dlouholetou spolupráci a podporu časopisu jako neasociační firma ve sféře obranného průmyslu.
 2. Poděkování Jaroslavu Trávníčkovi, generálnímu řediteli společnosti Poličské strojírny a.s. za dosavadní dlouholetou spolupráci a podporu časopisu ve sféře obranného průmyslu.
 3. Poděkování Aleši Boňatovskému, tajemníkovi bezpečnostní rady, vedoucímu oddělení krizového řízení Krajského úřadu Pardubického kraje za dosavadní dlouholetou spolupráci a podporu časopisu v oblasti samosprávy.
 4. Poděkování Karlu Tornovi, bývalému řediteli veletrhů IDET a PYROS/ISET za dlouholetou spolupráci a podporu časopisu ve sféře výstavnictví.
 5. Poděkování Gen. Miloši Svobodovi, náměstkovi generálního ředitele HZS ČR za dosavadní dlouholetou spolupráci a podporu časopisu ve státní sféře.
 6. Poděkování Martinu Dvořákovi, řediteli Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, MO ČR za dosavadní dlouholetou spolupráci a podporu časopisu ve státní správě.
 7. Poděkování Michaelu Hrbatovi, náměstkovi ministra obrany za dosavadní dlouholetou spolupráci a podporu časopisu v Poslanecké sněmovně a státní správě.
 8. Poděkování Jaromíru Novotnému, bývalému prvnímu náměstkovi ministra obrany a bývalému velvyslanci v Indii a Japonsku za dlouholetou spolupráci a podporu časopisu ve státní sféře ČR a na zastupitelských úřadech v zahraničí.
   

Ještě jednou všem oceněným osobnostem a oceněným společnostem srdečně blahopřeji jak za redakci revíčka a vydavatelství MS Line, tak také za celou reprezentativní redakční radu časopisu, jejímž složením napříč politickým spektrem a profesního zařazení se nemůže pochlubit žádný časopis na světě.

Podrobnou reportáž přinese CDIS Review 1/2013 v průběhu března.

 Miloš Soukup, ředitel vydavatelství MS Line, s.r.o. a šéfredaktor CDIS Review

KONTAKT
MS Line s.r.o.
P.O.BOX 11
289 15 Kounice
Czech Republic

Tel./Fax: +420 321 672 601