Mediální partner AOBP ČR

CDIS Review – redakční rada 2018

PŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

RNDr. Jiří Hynek
prezident AOBP ČR

MÍSTOPŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

Ing. Bohuslav Chalupa
zakladatel Národního institutu pro obranu a bezpečnost

MÍSTOPŘEDSEDA REDAKČNÍ RADY

Ing. Radek Hauerland
viceprezident pro vnější komunikaci, Česká zbrojovka

ČESTNÍ ČLENOVÉ REDAKČNÍ RADY

Arm. gen. Ing. Petr Pavel, M. A.
předseda Vojenského výboru NATO
Arm. gen. v zál. Ing. Pavel Štefka, M.Sc.
poradce GŘ Veletrhy Brno pro IDET a PYROS/ISET
Doc. Ing. Miloš Titz, CSc.
čestný předseda a zakládající člen redakční rady

VOJENSKÁ KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY

Genmjr. Ing. Jan Kaše, MSc.
náčelník

SENÁT PARLAMENTU ČR

Ing. Michael Hrbata, MPA
poradce senátora

ÚŘAD VLÁDY ČR

Ing. Jiří Winkler
odbor pro obranu a bezpečnost, sekretariát Bezpečnostní rady státu

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR

Ing. Miloslav Stašek
náměstek pro řízení sekce provozně-ekonomické

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

Ing. Vladimír Bärtl
náměstek sekce Evropské unie a zahraničního obchodu
Mgr. Zdeněk Richtr
ředitel odboru licenční správy
PhDr. Martin Šperl
zástupce ředitelky odboru řízení exportní strategie a služeb

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Ing. Tomáš Kuchta
náměstek pro řízení Sekce nakládání s majetkem
Ing. Martin Dvořák, Ph.D.
ředitel Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR

Genmjr. Mgr. Petr Dohnal
generální ře­ditel Vězeňské služby ČR

ARMÁDA ČR

Arm. gen. Ing. Josef Bečvář
náčelník Ge­nerálního štábu
Genmjr. Ing. Jaroslav Kocián
zástupce náčelníka Generálního štábu – inspektor AČR

POLICIE ČR

Genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý
policejní prezident
Plk. Ing. Tomáš Hytych
ředitel Letecké služby

HZS ČR

Genmjr. Ing. Drahoslav Ryba
generální ředitel
Brig. gen. Ing. František Mencl
ředitel, Královéhradecký kraj

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD ČR

Ing. Martin Fialka
ředitel odboru administrativní a fy­zické bezpečnosti

KRAJSKÉ ÚŘADY

Ing. Aleš Boňatovský
tajemník Bezpečnostní rady, ve­doucí oddě­lení krizového řízení, Krajský úřad Pardubic­kého kraje

ČESKÝ ÚŘAD PRO ZKOUŠENÍ ZBRANÍ A STŘELIVA

Ing. Milan Kukla
předseda

SBP IPS FSV UK

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.
vedoucí střediska bezpečnostní politiky

AFCEA (Česká pobočka)

Ing. Tomáš Müller
prezident

AGA (Asociace Grémium Alarm)

Ing. Václav Nepraš
prezident

ZÁSTUPCI PRŮMYSLU

Ing. Štěpán Černý
obchodní ředitel SVOS
Ing. Miroslav Dvořák
předseda představenstva PAMCO a T-CZ
Ing. Filip Engelsmann
generální ředitel AURA
Andrej Hronec
generální ředitel Audiopro
Ing. Josef Hudeček
místopředseda představenstva MESIT holding
Ing. Lucie Kadlecová
vedoucí marketingu – Odštěpný závod Pryže a plasty – GUMOTEX
Ing. Petr Kokeš
obchodní ředitel INTV
Ing. Jan Köhler
obchodní ředitel T-CZ
Ing. Antonín Mohelník
ředitel pražské pobočky ELDIS Pardubice
Ing. Radoslav Moravec, CSc.
generální ředitel ZEVETA
Ing. Petr Novák
předseda představenstva RETIA
Bc. Lukáš Novotný
marketingový manažer Czechoslovak Group
Ing. Lenka Orlová
jednatelka a obchodní ředitelka ORITEST
Ing. Jaroslav Pecháček, CSc.
viceprezident AOBP ČR, jednatel SWORDFISH
Marika Přinosilová M.Sc.
ředitelka pro marketing a ko­munikaci OM­NIPOL
Ing. Jiří Rousek
ředitel veletrhů IDET, PYROS/ISET
Ing. Petr Rusek
předseda představenstva TATRA TRUCKS
Ing. Jaromír Řezáč
generální ředitel GORDIC
Ing. Jiří Řezáč
viceprezident pro spolupráci a obchodní po­litiku AOBP ČR, poradce GŘ OMNIPOL
Ing. Milan Starý
marketingový manažer ERA
Ing. Pavel Šalanda
viceprezident AOBP ČR, ředitel ROHDE & SCHWARZ – Praha
Ing. Jiří Šimek
ředitel Quittner & Schimek
Ing. Ladislav Šimek, MBA
viceprezident AOBP ČR, jednatel DROPPER a SHIMEQ Air
Ing. Marek Špok
ředitel VOP CZ
Ing. Jiří Štefl
generální ředitel OPTOKON
Ing. Josef Tichý
generální ředitel EXPLOSIA
Ing. Jaroslav Trávníček
viceprezident pro průmysl AOBP ČR, technicko-obchodní ředitel VTÚ
Ing. Igor Valníček
generální ředitel EVPÚ Defence
Ing. Aleš Výborný
ředitel pro Českou re­publiku BAE Systems