Mediální partner AOBP ČR

Redakční rada REVIEW pro OBP 2018

Předseda redakční rady

RNDr. Jiří Hynek
prezident AOBP ČR

Místopředseda redakční rady

Ing. Bohuslav Chalupa
zakladatel Národního institutu pro obranu a bezpečnost

Místopředseda redakční rady

Ing. Radek Hauerland
viceprezident pro vnější komunikaci, Česká zbrojovka

Čestní členové redakční rady

Arm. gen. Ing. Petr Pavel, M. A.
předseda Vojenského výboru NATO
Arm. gen. v zál. Ing. Pavel Štefka, M.Sc.
poradce GŘ Veletrhy Brno pro IDET a PYROS/ISET
Ing. Jaromír Novotný
poradce premiéra Vlády ČR
Doc. Ing. Miloš Titz, CSc.
čestný předseda a zakládající člen redakční rady

Vojenská kancelář prezidenta repub­liky

Genmjr. Ing. Jan Kaše, MSc.
náčelník

Senát Parlamentu ČR

Ing. Michael Hrbata, MPA
poradce senátora

Úřad vlády ČR

Ing. Jiří Winkler
odbor pro obranu a bezpečnost, sekretariát Bezpečnostní rady státu

MZV ČR

Ing. Miloslav Stašek
státní tajemník

MPO ČR

Ing. Vladimír Bärtl
náměstek sekce Evropské unie a zahraničního obchodu
Mgr. Zdeněk Richtr
ředitel odboru licenční správy
PhDr. Martin Šperl
zástupce ředitelky odboru řízení exportní strategie a služeb

MF – ČR CELNÍ SPRÁVA ČR

Brig. gen. Mgr. Milan Poulíček
generální ředitel

MO ČR

Ing. Tomáš Kuchta
náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací MO
Ing. Martin Dvořák, Ph.D.
ředitel Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Armáda ČR

Arm. gen. Ing. Josef Bečvář
náčelník Ge­nerálního štábu
Genmjr. Ing. Jaroslav Kocián
zástupce náčelníka Generálního štábu – inspektor AČR

MS ČR – VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR

Genmjr. PhDr. Petr Dohnal
generální ře­ditel Vězeňské služby ČR

MV ČR – Policie ČR

Genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý
policejní prezident
Plk. Ing. Tomáš Hytych
ředitel Letecké služby

HZS ČR

Genmjr. Ing. Drahoslav Ryba
generální ředitel
Plk. Ing. Daniel Miklos, MPA
náměstek GŘ pro prevenci a CNP
Brig. gen. Ing. František Mencl
ředitel, Královéhradecký kraj

NBÚ ČR

Ing. Martin Fialka
ředitel odboru administrativní a fy­zické bezpečnosti

Krajské úřady

Ing. Aleš Boňatovský
tajemník Bezpečnostní rady, ve­doucí oddě­lení krizového řízení, Krajský úřad Pardubic­kého kraje

Čúzzs

Ing. Milan Kukla
předseda

SBP IPS FSV UK

PhDr. Miloš Balabán, Ph.D.
vedoucí střediska bezpečnostní politiky

AFCEA (Česká pobočka)

Ing. Tomáš Müller
prezident

AGA (Asociace Grémium Alarm)

Ing. Václav Nepraš
prezident

Zástupci PRŮMYSLU

Ing. Zdeněk Císař
ředitel REDO

Ing. Štěpán Černý
obchodní ředitel SVOS

Ing. Miroslav Dvořák
předseda představenstva PAMCO a T-CZ

Ing. Filip Engelsmann
generální ředitel AURA

David Hác
ředitel pro strategii a rozvoj STV Group

Andrej Hronec
generální ředitel Audiopro

Ing. Josef Hudeček
místopředseda představenstva MESIT holding

Ing. Lucie Kadlecová
vedoucí marketingu – Odštěpný závod Pryže a plasty – GUMOTEX

Ing. Jan Köhler
obchodní ředitel T-CZ

Ing. Antonín Mohelník
ředitel pražské pobočky ELDIS Pardubice

Ing. Petr Novák
předseda představenstva RETIA

Bc. Lukáš Novotný
marketingový manažer Czechoslovak Group

Ing. Lenka Orlová
jednatelka a obchodní ředitelka ORITEST

Petr Ostrý
jednatel AGADOS

Ing. Jaroslav Pecháček, CSc.
viceprezident AOBP ČR, jednatel SWORDFISH

Mgr. Jiří Protiva
ředitel VTÚ

Marika Přinosilová M.Sc.
ředitelka pro marketing a ko­munikaci OM­NIPOL

Ing. Jiří Rousek
ředitel veletrhů IDET, PYROS/ISET

Ing. Petr Rusek
předseda představenstva TATRA TRUCKS

Ing. Pavel Růčka
generální ředitel Intercolor

Ing. Jaromír Řezáč
generální ředitel GORDIC

Ing. Jiří Řezáč
viceprezident pro spolupráci a obchodní po­litiku AOBP ČR, poradce GŘ OMNIPOL

Ing. Milan Starý
marketingový manažer ERA

Ing. Pavel Šalanda
viceprezident AOBP ČR, ředitel ROHDE & SCHWARZ – Praha

Ing. Jiří Šimek
ředitel Quittner & Schimek

Ing. Ladislav Šimek, MBA
viceprezident AOBP ČR, jednatel DROPPER a SHIMEQ Air

Ing. Marek Špok
ředitel VOP CZ

Ing. Jiří Štefl
generální ředitel OPTOKON

Ing. Josef Tichý
generální ředitel EXPLOSIA

Ing. Jaroslav Trávníček
viceprezident pro průmysl AOBP ČR, technicko-obchodní ředitel VTÚ

Ing. Aleš Výborný
ředitel pro Českou re­publiku BAE Systems