Mediální partner AOBP ČR

CDIS Review – distribuce

Distribuční síť časopisu tvoří tři prvky:

 • zasílání prostřednictvím distribuční agentury
 • zavážení časopisu na vybrané instituce osobně pracovníky vydavatelství
 • distribuce časopisu pracovníky vydavatelství na jednotlivých mezinárodních a domácích akcích

Distribuce se uskutečňuje podle následujícího klíče

Senát a Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a úřady samosprávy

Distribuce zahrnuje:

 • výbory Senátu  PČR
 • výbory Poslanecké sněmovny PČR
 • hejtmany krajů a tajemníky bezpečnostních rad krajů

Ministerstva a úřady ČR

Distribuce zahrnuje:

 • Úřad vlády ČR, ministerstva zahraničních věcí, financí, zdravotnictví
 • další instituce, jako je Ústav mezinárodních vztahů, NBÚ, Kancelář prezidenta republiky, Správa státních hmotných rezerv, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora ČR, Ústav mezinárodních vztahů, Středisko bezpečnostní politiky při Fakultě sociální věd UK, pojišťovací společnosti a další subjekty

Ministerstvo obrany ČR a Generální štáb AČR

Distribuce zahrnuje:

 • ministra obrany a náměstky MO, ředitele sekcí MO a další složky MO
 • náčelníka GŠ AČR a složky GŠ
 • velitelské a další organizační složky AČR
 • prostřednictvím GŠ také zastoupení ozbrojených sil ČR ve strukturách NATO a EU

Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR a HZS ČR

Distribuce zahrnuje:

 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Policejní prezidium ČR
 • policejní atašé ČR v zahraničí
 • krajská a okresní ředitelství Policie ČR
 • další instituce, jako je Generální ředitelství vězeňské služby, URNA, Služba cizinecké policie, Policejní akademie, Kriminalistický ústav atd.
 • Generální ředitelství HZS ČR
 • HZS krajů a územní odbory HZS
 • další instituce, jako je Institut ochrany obyvatelstva, základna logistiky HZS, krajská střediska záchranné služby a další
 • Sbor dobrovolných hasičů

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Distribuce zahrnuje:

 • ministra, ředitele sekcí a odborů
 • vybrané obchodní rady v zahraničí
 • Licenční správu
 • agenturu CzechTrade
 • Český úřad zkoušení zbraní a střeliva

Firmy a podniky v ČR

Distribuce zahrnuje:

 • Prezidium AOBP
 • podniky sdružené v AOBP ČR
 • další významné podniky českého obranného a bezpečnostního průmyslu

Zahraniční zastoupení v ČR

Distribuce zahrnuje:

 • velvyslance cizích zemí v ČR
 • vojenské a letecké přidělence a přidělence obrany v ČR

Zahraničí

Distribuce zahrnuje:

 • vybraní představitelé NATO, EU a zainteresovaní představitelé některých dalších evropských a mimoevropských zemí (např. Rusko, Ukrajina, SAE, Chile, Indie, Izraele, atd.)
 • zahraniční firmy
 • manažery veletrhů a výstav v zahraničí
 • spolupracující zahraniční novináře
 • jednotlivé předplatitele

Slovenská republika

Distribuce zahrnuje:

 • prezidenta SR, Úřad vlády SR
 • Ministerstvo obrany SR a GŠ Ozbrojených sil SR
 • Ministerstvo vnitra SR
 • podniky Svazu obranného a bezpečnostního průmyslu SR, vojenské opravárenské podniky a výzkumné ústavy
 • další instituce, jako je Celní správa SR, Slovenská informační služba, Slovenský letecký institut, Trenčínská univerzita, VTÚ Liptovský Mikuláš a další

Zbývající náklad časopisu

Distribuce zahrnuje:

 • účelovou distribuci na mezinárodních i domácích výstavách, veletrzích, konferencích, seminářích a dalších akcích
 • autorské výtisky a výtisky pro inzerenty