Mediální partner AOBP ČR

Vyhlášení a předání prestižních cen novinářské soutěže Zlatý IDET NEWS 2017

Letos porota zasedla v tomto složení: předseda poroty Jörg Aschenbrenner (Rakousko), místopředsedkyně Šárka Cook (ČR). Členy poroty dále byli Stephen Elliott (Německo), Stephen Barnard (Velká Británie), Rudolf K. Schiwon (Německo), Walter Christian Håland (Norsko), Paolo Valpolini (Itálie) a Remigiusz Wilk (Polsko).

Slavnostní vyhlášení výsledků novinářské soutěže proběhlo ve velmi příjemné atmosféře na slavnostním večeru na zámku ve Slavkově za účasti několika desítek pozvaných hostů.

Zlatý IDET NEWS získala Explosia a.s. za DESINTEGRÁTOR. Jde o speciální náložky určené pro „ote­vírání“ podezřelých zavazadel a předmětů. Jejich typickými představiteli jsou kufry, batohy, barely, dřevěné bedny, apod. Desintegrátory jsou nabízeny ve dvou variantách – Desintegrátor 13 a Desintegrátor 50.

Stříbrný IDET NEWS obdržel VVÚ, s.p. za IGLOO. Jedná se o Speciální mobilní úkryt s vy­sokou úrovní balistické ochrany proti účinkům výbuchů, střepinám a projektilům menší ráže, včetně průbojných.

Bronzový IDET NEWS dostala MEOPTA s.r.o. za Pušku pro přesnou střelbu s optickým systémem. Systém umožňuje ve­dení bojové činnosti ve dne i v noci a během ztížených podmínek.

Mohlo by se vám také líbit