Mediální partner AOBP ČR

Připravujeme další knihu Security and Defence Technologies Catalogue 2025-2026

Katalog bezpečnostních a obranných technologií 2023-2024

Připravujeme další Knihu Security and Defence Technologies Catalogue 2025-2026 (SDTC).

Tuto exkluzivní knihu nově pouze v anglické mutaci publikujeme již od roku 1999 v dvouleté periodě. Katalog mapuje schopnosti a konkurenceschopnost obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky a umožňuje firmám prezentovat své aktivity i v elektronické verzi s přímým proklikem na své internetové stránky.

Letos připravujeme novinku – aplikaci s online interaktivní verzí, kde firmy dohledáte na základě oborů a podoborů. Firmy zde budou mít svou galerii včetně ukázkových videí produktů a služeb.

Od roku 2010 je kniha prostřednictvím MZV ČR k dispozici na všech českých zastupitelských úřadech v zahraničí, ale také v odpovídajících strukturách NATO. Prostřednictvím MO ČR jsou tyto katalogy k dispozici v potřebných orgánech AČR jako např. vojenským a leteckým přidělencům a použity jako VIP dary zahraničním delegacím jak v ČR tak zahraničí.

Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu knihu využívá při jednáních se zahraničními delegacemi, na mezinárodních veletrzích atd. Dále je k dispozici hejtmanům krajů, poslancům, senátorům a bezpečnostním tajemníkům krajů, IZS ČR, vybraným vojenským útvarům, vysokým školám a řadě dalších významných institucí, které o něj projevují stále větší zájem.

SDTC je také určen pracovníkům MO ČR, MZV ČR, MPO ČR, MV ČR – Policejní prezidium a HZS ČR.

Pro ty, kteří knihu ještě neznají, jedná se o prezentaci společností formou představení firmy (kontakty, obchodní nabídka, historie firmy, ekonomické ukazatele a hlavní druh činnosti) na jedné straně a konkrétní obrazovou produkci na dalších libovolných stranách. Jsou zde abecedně, ale i oborově představeny firmy, které chtějí dodávat své produkty především AČR, Policii ČR, HZS ČR a dalším složkám, ale samozřejmě i do zahraničí. Vysoká prestiž katalogu je doložena úvodními projevy nejvyšších představitelů AČR, Policie ČR a HZS ČR.

Uzávěrka pro objednávky prezentací firem v tomto katalogu je 29. března. Více na scook@msline.cz

Mohlo by se vám také líbit