Mediální partner AOBP ČR

REVIEW PRO OBRANNÝ A BEZPEČNOSTNÍ PRŮMYSL

Čtvrtletník v českém jazyce reprezentuje český obranný a bezpečnostní průmysl zejména v České republice. Jeho hlavní úlohou je přispívat k lepší komunikaci mezi státní správou a průmyslem v dané sféře.

CDIS REVIEW

Čtvrtletník v anglickém jazyce reprezentuje český obranný a bezpečnostní průmysl v zahraničí, zejména při příležitosti nejvýznam­nějších mezinárodních veletrhů v da­ném období.

CDIS REVIEW SPECIAL

Účelová publikace určená k podpoře českého obranného a bezpečnostního průmyslu na veletrzích s oficiální účastí ČR nebo s jinou formou podpory státu, popřípadě k mediální podpoře českých firem ve vybraných regionech světa.

IDET NEWS

Česko-anglická účelová publikace na podporu a prezentaci českého a zahraničního obranného průmyslu při příležitosti veletrhu IDET. Společnosti se mohou v publikaci prezentovat formou placené inzerce nebo PR článku. Vystavující firmy mají možnost stručné prezentace zdarma s uvedením čísla stánku.

Katalog bezpečnostních a obranných technologií

Česko-anglická publikace poskytuje ucelený přehled o možnostech a schopnostech českých firem, které se zabývají výzkumem, vývojem, výrobou a obchodem s vojenskou a bezpečnostní technikou a materiálem, či působí v oblastech s tím souvisejících. Vychází jednou za dva roky při příležitosti veletrhu IDET.