Mediální partner AOBP ČR

IDET NEWS č. 13/2013

Dámy a pánové, vážení čtenáři a návštěvníci výstavy,

tento editorial bych začala Césarovým rčením po přechodu řeky Rubikon se svojí armádou – Alea iacta est – kostky jsou vrženy… Asi se divíte proč, editorial je slovo šéfredaktora, není poplatné ničemu a nikomu, dokonce ani času. Ale ten je neúprosný a proto píši svůj poslední editorial.

Začala jsem pracovat pro IDET v roce 1997. IDET News jsme vymysleli na lodi do Řecka s tehdejším manažerem IDETu panem Karlem Tornem, který již předal své pomyslné žezlo panu Jiřímu Rouskovi, manažeru o generaci mladší. Protože je Karel o 5 dnů starší nežli já, budu se „opičit po mém starším bratrovi“ a žezlo předám také mladší generaci. Předávám ho paní Šárce Cook, která v naší redakci pracuje s přestávkami na mateřskou dovolenou od roku 1998. Několikrát připravovala Katalog obranného průmyslu, zná problematiku i mnoho lidí z této branže a na IDETu se s ní můžete setkat.

IDET byl a je vždy prestižní záležitostí na skvělém výstavišti a byl a je svátkem obranného a bezpečnostního průmyslu. Stále přitahuje obrovské množství lidí. Navíc v tomto roce slaví Armáda České republiky své 20. výročí, má vskutku co předvést a její expozice patří mezi ty největší jak v pavilonu P, tak na venkovní ploše u tohoto pavilonu. Budou zde představeny nové technologie a vybavení v nedávné době nebo v blízké budoucnosti zavedené do armády.

Zpočátku jsme byli směrem k účasti a prezentaci dosti skeptičtí, ale nakonec se potvrdilo, že naše republika má co nabídnout a stále plno firem „ctí tradici“, že je jejich nepsanou povinností se na výstavě prezentovat. Hlavním doprovodným programem bude jako vždy konference CATE, tvořená letos souborem šesti konferencí s mezinárodní účastí.

V tomto IDET NEWS najdete na rozdíl od minulého vydání vzpomínku na předávání Prestižních cen v roce 2011 i na slavnostní předávání ocenění v lednu t. r. na výročním zasedání redakční rady časopisu CDIS Review, jejichž vydavatelem je MS Line. V obou případech se jedná o propagaci našeho obranného průmyslu, který je v České republice velice rozmanitý a jelikož export je v současné době naše priorita, ráda bych mu popřála rychlé vyřešení tranzitních licencí a dobrá nová odbytiště svých produktů. Nemáme se za co stydět, naopak po shlédnutí veletrhu IDET 2013 a přečtení IDET NEWS i ti, co snad pochybují, budou možná se mnou souhlasit.

Všem návštěvníkům a vystavovatelům přeji příjemný a úspěšný pobyt v Brně.

Eva Soukupová, šéfredaktorka IDET News

Mohlo by se vám také líbit