Mediální partner AOBP ČR

IDET NEWS č. 15/2017

Idet News 15-2017Vážené dámy a pánové,

dovolte mi u příležitosti veletrhů IDET, PYROS a ISET představit Vám již 15. vydání česko-anglické účelové publikace IDET NEWS, která je již tradiční součástí této velkolepé show organizované Veletrhy Brno. Naše vydavatel­ství je opět hlavním mediálním partnerem veletrhu IDET pro Českou republiku a touto cestou bych organizátorovi chtěla poděkovat za dlouholetou spolupráci a zároveň popřát úspěšný průběh celé akce!

IDET NEWS Vám představí unikátní novinky a zajímavosti vystavujících firem včetně pozvánek na své stánky, ale také rozhovory s před­staviteli státní správy jako např. s armádním generálem Josefem Bečvářem, náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky, nebo s generálmajorem Petrem Dohnalem, generálním ředitelem Vězeňské služby, která se bude na veletrhu ISET v jeho historii pre­zentovat úplně poprvé.

Součástí veletrhů jsou také odborné konfe­rence s velmi nabitým programem pořádané Univerzitou obrany nebo IDET Arena s ukáz­kami armádní, policejní nebo hasičské techniky a speciálních složek na terénním polygonu.

Závěrem bych Vám všem chtěla popřát příjemný pobyt v Brně, navázání nových kontaktů a především mnoho úspěšných obchodních jednání.

Budu se těšit na setkání s Vámi na našem stánku MS Line a AOBP ČR č. 134 a 135 v pavilonu P.

Šárka Cook, šéfredaktorka IDET NEWS

Elektronická verze časopisu:   
Mohlo by se vám také líbit