Mediální partner AOBP ČR

Katalog bezpečnostních a obranných technologií 2021-2022

Katalog bezpečnostních a obranných technologií 2021-2022 je již dvanácté vydání vázané knihy, ve které jsou abecedně představeny firmy dodávající svou produkci a služby AČR, Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru ČR ale i do zahraničí. Jsou zde uvedeny kontakty, obchodní nabídky, historie, ekonomické ukazatele a hlavní druh činnosti zveřejněných firem. Jednotlivé společnosti se zde prezentují také obrazovou přílohou s nabízenými výrobky.

„Při podpoře obranného a bezpečnostního průmyslu na zahraničních trzích stejně jako pro náš domácí přehled plní katalog nezastupitelnou úlohu. Díky několikaleté praxi a stovkám jednání s vrcholnými zahraničními partnery vím, jak dobrý dojem dělá mít při ruce ucelený obraz o schopnostech tohoto strategického segmentu našeho průmyslu“, říká náměstek MO pro řízení sekce průmyslové spolupráce, PhDr. Tomáš Kopečný.

Elektronická verze časopisu:   
Mohlo by se vám také líbit