Mediální partner AOBP ČR

Review – distribuce

Distribuční síť časopisu:

Distribuce se uskutečňuje podle následujícího klíče

Senát a Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a úřady samosprávy
 • výbory Senátu  PČR
 • výbory Poslanecké sněmovny PČR
 • hejtmani krajů a tajemníci bezpečnostních rad krajů
Ministerstva a úřady ČR
 • Úřad vlády ČR, ministerstva zahraničních věcí, financí, zdravotnictví
 • další instituce, jako je Ústav mezinárodních vztahů, NBÚ, Kancelář prezidenta republiky, Správa státních hmotných rezerv, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora ČR, Ústav mezinárodních vztahů, Středisko bezpečnostní politiky při Fakultě sociální věd UK, pojišťovací společnosti a další subjekty
Ministerstvo obrany ČR a Generální štáb AČR
 • ministr obrany a náměstci MO, ředitelé sekcí MO a další složky MO
 • náčelník GŠ AČR a složky GŠ
 • velitelské a další organizační složky AČR
 • prostřednictvím GŠ také zastoupení ozbrojených sil ČR ve strukturách NATO a EU
Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR a HZS ČR
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Policejní prezidium ČR
 • policejní atašé ČR v zahraničí
 • krajská a okresní ředitelství Policie ČR
 • další instituce, jako je Generální ředitelství vězeňské služby, URNA, Služba cizinecké policie, Policejní akademie, Kriminalistický ústav atd.
 • Generální ředitelství HZS ČR
 • HZS krajů a územní odbory HZS
 • další instituce, jako je Institut ochrany obyvatelstva, základna logistiky HZS, krajská střediska záchranné služby a další
Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • ministr, ředitelé sekcí a odborů
 • Licenční správa
 • agenturu CzechTrade
 • Český úřad zkoušení zbraní a střeliva
Firmy a podniky v ČR
 • Prezidium AOBP
 • podniky sdružené v AOBP ČR
 • další významné podniky českého obranného a bezpečnostního průmyslu
Zahraniční zastoupení v ČR
 • velvyslanci cizích zemí v ČR
 • vojenští a letečtí přidělenci a přidělenci obrany v ČR
Zahraničí
 • vybraní představitelé NATO, EU a zainteresovaní představitelé některých dalších evropských a mimoevropských zemí
 • zahraniční firmy
 • manažeři veletrhů a výstav v zahraničí
 • spolupracující zahraniční novináři

 

Slovenská republika

 • prezidenta SR, Úřad vlády SR
 • Ministerstvo obrany SR a GŠ Ozbrojených sil SR
 • Ministerstvo vnitra SR
 • podniky Svazu obranného a bezpečnostního průmyslu SR, vojenské opravárenské podniky a výzkumné ústavy
 • další instituce, jako je Celní správa SR, Slovenská informační služba, Slovenský letecký institut, Trenčínská univerzita, VTÚ Liptovský Mikuláš a další
A další
 • účelová distribuce na mezinárodních i domácích výstavách, veletrzích, konferencích, seminářích a dalších akcích