Mediální partner AOBP ČR

Review pro obranný a bezpečnostní průmysl 1/2018

 

Vážení čtenáři,

začátkem roku se již tradičně v kongresovém sále Domu armády Praha v Dejvicích sešla reprezentativní redakční rada časopisů Czech Defence Industry and Security Review a Review pro obranný a bezpečnostní průmysl, aby bilancovala uplynulý rok a projednala další vizi a detaily rozvoje obou periodik. Redakční radě byli představeni noví členové a oznámeny změny funkcí některých členů, a to se týkalo i pana Miloslava Staška jmenovaného do funkce státního tajemníka MZV ČR. U této příležitosti jsme pana tajemníka požádali o rozhovor na téma např. implementace zákona o zahraniční službě nebo projekty ekonomické diplomacie. Na jednání redakční rady navázalo, již za hojné účasti pozvaných hostů ze všech sfér české bezpečnostní komunity, vyhlášení oceněných osobností, manažerů, společností nebo projektů českého obranného a bezpečnostního průmyslu. Více najdete na str. 34.

Nedílnou součástí časopisu je představení českých firem, které se tentokrát budou prezentovat také na květnovém veletrhu IDEB v Bratislavě. Naše vydavatelství jako mediální partner na tomto veletrhu   rozhodně nebude chybět a tímto vydáním se bude snažit český obranný a bezpečnostní průmysl maximálně podpořit.

Elektronická verze časopisu:   
Mohlo by se vám také líbit