Mediální partner AOBP ČR

Review pro obranný a bezpečnostní průmysl 1/2022

Vážené dámy, vážení pánové,

letošní první vydání je mimořádně publikované u příležitosti 25. výročí založení našeho vydavatelství MS Line a rovněž u příležitosti výročního zasedání redakční rady a následného slavnostního setkání přátel časopisu Review s tradičním vyhlašováním nejlepších osobností, společností a produktů z obranné a bezpečnostní sféry, které se tradičně koná v lednu. Bohužel, v loňském roce se setkání nekonalo a ani na začátku letošního roku situace stále nevypadala nejpříznivěji z důvodu kapacitních limitů při různých setkáních ovlivněných Covidem.

Český obranný a bezpečnostní průmysl je schopen nabídnout řadu komplexních řešení, unikátní technologie nebo produkty v oblastech letecké či pozemní techniky, kybernetiky, výzkumu a vývoje aj. Rozmanitost produkce tohoto průmyslu je v tomto vydání představena více jak třetinou členů Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, která dnes čítá přes 130.

Hned v úvodu se náměstek pro řízení sekce průmyslové spolupráce MO ČR, PhDr. Tomáš Kopečný vyjadřuje k budoucnosti armády – nastupují roboti, umělá inteligence, lasery? Dále zde najdete neméně zajímavé rozhovory např. s předsedou SSHR, Ing. Pavlem Švagrem, CSc., nebo ředitelem Kriminalistického ústavu Policie ČR, Ĺubošem Kothajem.

Přeji vám hezké počtení a pokud možno klid, sílu a především pevné zdraví!

Šárka Cook, šéfredaktorka

Elektronická verze časopisu:   
Mohlo by se vám také líbit