Mediální partner AOBP ČR

Review pro obranný a bezpečnostní průmysl 1 2023

Vážení čtenáři,

vstupujeme do období, kdy i s určitým zpožděním bilancujeme uplynulý rok a před námi stojí Valná hromada AOBP ČR, ale také nejvýznamnější veletržní akce v České republice, již 30. veletrh IDET, ISET a PYROS 2023.

Ano, čas letí a také naše vydavatelství vstupuje do dalšího čtvrtstoletí. Právě z tohoto důvodu jsme pro vás připravili zatím historicky nejobsáhlejší Revíčko, kde naleznete mnoho zajímavých informací jak v oblasti armádní, tak i policejní a samozřejmě také ze sféry Hasičského záchranného sboru ČR.

Jsme potěšeni, že nám poskytl vstupní rozhovor Vrchní ředitel sekce vyzbrojování a řízení akvizic Mgr. Lubor Koudelka, ale i další významní představitelé AČR, Policie ČR a HZS ČR. Řada českých firem v tomto vydání prezentuje své výsledky, které byly 19. dubna oceněny na Výročním zasedání Redakční rady a přátelském setkání VIP obranné a bezpečnostní komunity. O této akci vás budeme podrobněji informovat v následujícím vydání a částečně i v našem IDET NEWS.

První vydání letošního Revíčka zahrnuje mnoho informací nejen o těch „velkých“, ale především o aktivitách středních i menších firem a rovněž informuje o aktivitách Prezidia a Rady ředitelů AOBP ČR. Dále zde naleznete anketu s názory členské základny na současnou činnost AOBP, ale také představíme poměrně početnou rodinu nových členů asociace.

Vydavatelství MS Line i redakce Review pro obranný a bezpečnostní průmysl našim čtenářům velmi děkuje za přízeň v roce 2022 a těší se na setkání s vámi na veletrhu IDET, kde jsme hlavním mediální partnerem pro Českou republiku. 

Tímto bychom vás rádi pozvali na náš stánek č. 115 a 116 společně s AOBP ČR v pavilonu P.

Nezapomeňte si ve stojáncích při vstupu vzít náš tradiční
IDET NEWS 2023!!!

Elektronická verze časopisu:   
Mohlo by se vám také líbit