Mediální partner AOBP ČR

Review pro obranný a bezpečnostní průmysl 1/2024

Vážení čtenáři,

v tomto prvním letošním vydání vám přinášíme řadu zajímavých rozhovorů zejména s významnými zástupci státní správy a prezentaci českého průmyslu, čímž naplňujeme hlavní poslání časopisu a tím je napomáhat lepší komunikaci mezi státem a průmyslem v oblasti obranné a bezpečnostní komunity.

Tak jako v minulém roce musím upřímně říci, že si vydavatelství MS Line i redakce Review velice váží skutečnosti, že pro prezentaci svých aktivit využívala značná část českých společností obranného a bezpečnostního průmyslu časopis REVIEW i další naše media IDET NEWS a Katalog bezpečnostních a obranných technologií České republiky. Z členské základny AOBP ČR čítající cca 160 firem, využilo Review pro svou prezentaci cca 120 společností, což představuje tři čtvrtiny členů. Je to pro nás mimořádná událost a velice si toho vážíme.

Při této příležitosti bych chtěl poděkovat zejména reprezentativní redakční radě, MZV ČR, MO ČR, MV ČR a jejich výkonným složkám, tedy AČR, Policii ČR a HZS ČR, ale také Celní správě ČR, Vězeňské službě ČR a Správě státních hmotných rezerv ČR za podporu naší práce a za aktivní spoluúčast na tvorbě časopisu. Společně se zástupci průmyslu jde o unikátní komunitu, která svým způsobem je jedinečná a v České republice originální. Potvrzuje to i naše reportáž z výročního zasedání a ocenění nejlepších v závěru časopisu. Velký dík samozřejmě směřuje k Prezidiu AOBP ČR, Veletrhům Brno, managementu FFF a Dnů NATO i k řadě dalším za skvělou spolupráci v roce 2023.

V tomto vydání jsme se zaměřili především na prezentaci středních a menších firem a v tomto trendu chceme pokračovat celý tento rok.

Je nám ctí, že i naše vydavatelství a redakce mohly, alespoň malou měrou, přispět k úspěchům českého obranného a bezpečnostního průmyslu formou dnes již více než pětadvacetileté podpory a propagace doma i v zahraničí. Věřím, že náš vydavatelský plán na rok 2024 plně uspokojí všechny, kteří se do této komunikace chtějí zapojit.

 

Ing. pplk. (v.z.) Miloš Soukup

šéfredaktor

Elektronická verze časopisu:   
Mohlo by se vám také líbit