Mediální partner AOBP ČR

REVIEW pro obranný a bezpečnostní průmysl 2/2016

Vážení čtenáři,

v úvodu tohoto letošního druhého vydání, které je zároveň i v elektronické podobě jak v české, tak anglické mutaci na www.msline.cz, najdete rozhovor s ministrem obrany týkající se nejen investic do armády ČR a akvizičního plánu, ale i spolupráce MO ČR na projektu Future Forces Forum 2016, na němž Review pro OBP vystupuje jako hlavní mediální partner pro ČR. V dalším zajímavém rozhovoru se brigádní generál Ing. Roman Hlinovský, ředitel HZS ČR hl. města Prahy, zmiňuje mimo jiné o odlišnostech, výhodách a nevýhodách, kterým Praha čelí, ve srovnání s ostatními kraji. V říjnu oslaví JCBRN Defence CEO 10 let od svého založení, a proto jsme požádali plk. gšt. Ing. Jiřího Gajdoše, ředitele centra, o jeho krátké představení a zhodnocení.

Nemohu ovšem opomenout ani exkluzivní rozhovor s generálním ředitelem společnosti EVPÚ Defence, který nás provedl novou výrobní budovou a také s ředitelem společnosti Quittner & Schimek, poukazující na výrazné rozšíření výrobních aktivit i přesto, že nevyužívá dotace ani jiné podpory poskytované ze strany státu či EU.

V sekci obrana a bezpečnost se dále svými aktivitami a novinkami prezentují mimo jiné např. firmy RETIA, INTERLINK CS, EXPLOSIA, SEVOTECH, MESIT, SAAB, AGADOS, VOP CZ, SELLIER & BELLOT, PBS VB nebo GORDIC. Společnost KOMCENTRA představí nové softwarové řešení JITKA, které koordinuje jednotlivé útvary Policie ČR a usnadňuje vzájemnou komunikaci ostatních krajských IOS.

Začátkem února došlo ke sloučení dvou odborných sekcí AOBP ČR Taktické systémy a C4/digitalizace bojiště v jednu sekci C4ISTAR, o jejíchž cílech a realizovaných a plánovaných akcích se dočtete více na str. 40–41.

Naše vydavatelství se v nadcházejícím období zúčastní ať už jako mediální partner, nebo subjekt podporující český obranný a bezpečnostní průmysl prostřednictvím distribuce časopisů Review pro OBP a CDIS Review na významných konferencích a výstavách v tuzemsku i zahraničí a to veletrhu IDEB v Bratislavě, Future Armoured Vehicles Eastern Europe, „Krize, katastrofy, kolapsy: Jak jim může EU a Česko čelit?“, EUROSATORY v Paříži, „Spolupráce a efektivní využívání nástrojů AČR s důrazem na oblast Ochrany proti zbraním hromadného ničení“ a 198. Žofínského fóra ARMÁDA, BEZPEČNOST a role zbrojního průmyslu v kontextu současné mezinárodní situace.

Těším se na setkání na některých z blížících se akcí!

Šárka Cook, šéfredaktorka
Review pro obranný a bezpečnostní průmysl

 

Elektronická verze časopisu:   
Mohlo by se vám také líbit