Mediální partner AOBP ČR

Review pro obranný a bezpečnostní průmysl 2/2022

Vážení čtenáři,

toto vydání je publikované především u příležitosti Valné hromady Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, která se po dvouleté distanční odmlce koná opět v Brně. AOBP ČR aktuálně čítá přes 130 členů, což je rekordní počet od jejího založení. Zprávu o činnosti AOBP ČR pro 26. Valnou hromadu, tzv. Informační bulletin nalistujete uprostřed Review.

Připravili jsme pro vás pár zajímavých rozhovorů konkrétně s náměstkem člena vlády Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Ing. Martinem Dvořákem nebo s prezidentem International Police Association (IPA) – sekce Česká republika, Ing. Josefem Nerudou.

Dalším velmi zajímavým obsahem časopisu je článek od prvního zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, generálporučíka Mgr. Ing. Jaromíra Zůny, Ph.D., MSc. s názvem „Armáda České republiky v roce 2022: Rok úkolů i příležitostí“.

V závěru Revíčka jsme shrnuli výroční Zasedání reprezentativní redakční rady časopisů Review, a následné přátelské setkání a oceňování nejlepších osobností, produktů a společností z oblasti obranného a bezpečnostního sektoru, které se po dvouleté pauze z důvodu pandemie mohlo opět konat prezenčně v Kongresovém sálu Domu armády Praha.

 

Šárka Cook, šéfredaktorka

Elektronická verze časopisu:   
Mohlo by se vám také líbit