Mediální partner AOBP ČR

Review pro obranný a bezpečnostní průmysl 3/2023

Vážení čtenáři,

v současném světě válek, teroristických hrozeb a agresivity i nespokojenosti na všech úrovních, ale i v období svátků vánočních a vítání nového roku 2024, vám nabízíme letošní poslední vydání revíčka. Přináší vám řadu zajímavých rozhovorů s významnými zástupci státní správy i průmyslu, čímž naplňujeme hlavní poslání časopisu a tím je napomáhat lepší komunikaci mezi státem a průmyslem v oblasti obranné a bezpečnostní komunity.

Tak, jako v minulém roce, musím upřímně říci, že si vydavatelství MS Line i redakce revíčka velice váží skutečnosti, že pro prezentaci svých aktivit využívala značná část českých společností obranného a bezpečnostního průmyslu časopis REVIEW pro obranný a bezpečnostní průmysl i další naše media IDET NEWS a Katalog bezpečnostních a obranných technologií ČR. Z členské základny AOBP ČR čítající cca 160 firem, využilo revíčko pro svou prezentaci 75 % společností, což představuje tři čtvrtiny členů. Je to pro nás mimořádná událost a velice si toho vážím.

Redakce se zúčastnila také výjezdního zasedání nově zvoleného prezidia AOBP ČR a zorganizovala mimořádné zasedání redakční rady REVIEW k připomínkám navrhovaného vydavatelského plánu 2024 v prostorách Letecké služby Policie ČR v Ruzyni.

Při této příležitosti bych chtěl poděkovat zejména reprezentativní redakční radě, MZV ČR, MO ČR, MV ČR a jejich výkonným složkám – AČR, Policii ČR a HZS ČR, ale také Celní správě ČR, Vězeňské službě ČR a Správě státních hmotných rezerv ČR za podporu naší práce a za aktivní spoluúčast na tvorbě časopisu. Jde o unikátní komunitu, která svým způsobem je jedinečná a v České republice originální. Velký dík samozřejmě směřuje k Prezidiu AOBP ČR, Veletrhům Brno, managementu FFF a Dnů NATO i k řadě dalším za skvělou spolupráci v roce 2023.

Je nám ctí, že i naše vydavatelství a redakce mohly, alespoň malou měrou, přispět k úspěchům českého obranného
a bezpečnostního průmyslu formou dnes již více než pětadvacetileté podpory a propagace doma i v zahraničí. Pokud nám v tomto směru dáte příležitost, budeme i nadále vždy při vás.

Přeji vám pevné zdraví v novém roce.

Miloš Soukup

šéfredaktor

Elektronická verze časopisu:   
Mohlo by se vám také líbit