Mediální partner AOBP ČR

Review pro obranný a bezpečnostní průmysl 4/2019

Vážení čtenáři,

letošní rok byl ve znamení důležitých výročí, ať již to bylo 70 let od založení NATO, 20 let členství České republiky v Severoatlantické alianci nebo 30 let od Sametové revoluce v tehdejším Československu. Nemohu ale nezmínit i důležitá výročí celosvětově známých firem z českého obranného a bezpečnostního průmyslu a to např. 100 let od vzniku značky TATRA kopřivnické firmy založené v roce 1850.

Český obranný a bezpečnostní průmysl je schopen nabídnout řadu komplexních řešení, unikátní technologie nebo produkty v oblastech letecké či pozemní techniky, kybernetiky, výzkumu a vývoje

a dalších. Rozmanitost produkce obranného a bezpečnostního průmyslu je v tomto vydání představena více jak třetinou členů Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, která má přes 100 členů. Samozřejmě zde najdete příspěvky i nečlenských firem, jako např. od společnosti MCAE, která mimo jiné popisuje spolupráci při výrobě bojového vozidla pomocí 3D tisku.

Česká republika je ve světě vnímána jako seriózní partner. Firmy z oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu Českou republiku velmi aktivně prezentují také na mezinárodních veletrzích

a o tom a dalších možnostech a spolupráci nejenom se zahraničními partnery hovoří nový náměstek opětovně zřízené sekce průmyslové spolupráce MO ČR, PhDr. Tomáš Kopečný.

Připravili jsme i další neméně zajímavé rozhovory s hasičskou nebo policejní tématikou, konkrétně s vedoucím oddělení zjišťování příčin vzniku požárů MV-GŘ HZS ČR, plk. Mgr. Radkem Kislingerem nebo s plk. Martinem Hrinkem, který po 26 letech ukončil pracovní poměr u Policie ČR.

Vážení přátelé, chtěla bych Vám za celou redakci popřát do nového roku mnoho úspěchů a štěstí, ale především zdraví, poděkovat za celoroční spolupráci a za zájem o naše „Revíčka“.

 

Zachovejte nám přízeň i v roce 2020!

 

Šárka Cook, šéfredaktorka

Elektronická verze časopisu:   
Mohlo by se vám také líbit