Mediální partner AOBP ČR

Review pro obranný a bezpečnostní průmysl 4/2020

Vážení čtenáři,

rok 2020 zůstane rokem, na který celý svět zcela jistě nikdy nezapomene. Toto pandemické období způsobilo mnoho ztrát, ať lidských nebo ekonomických, které bohužel neberou konce.

Jsem přesvědčena, že český obranný a bezpečnostní průmysl je schopen v tomto ohledu nabídnout určitá řešení, jak této situaci pomoci nejenom České republice, ale i v zahraničí. Ať už se jedná o výrobu detekčních a obranných prostředků, výrobu roušek pomocí 3D tisku, prevenci rizik spojených s digitální hrozbou, jako jsou např. útoky hackerů nebo dokonce projekt rozvodů medicinálních plynů ke covidovým pacientům s dýchacími obtížemi.

Nepochybuji o tom, že toto vydání vás, čtenáře, přesvědčí o tom, že české firmy z obranné a bezpečnostní sféry i přes tuto velmi složitou situaci mají snahu stále se dál vyvíjet a předvést naprosto profesionální produkci a přesvědčit tak nejenom naše zákonodárce, ale i celý svět o své naprosté originalitě a konkurenceschopnosti. Toto vydání najdete také online na www.msline.cz i v anglické verzi.

Přeji vám lepší, a hlavně zdravý rok 2021!

Elektronická verze časopisu:   
Mohlo by se vám také líbit