Mediální partner AOBP ČR

Review pro obranný a bezpečnostní průmysl 1/2021

Vážení čtenáři,

v tomto letošním prvním vydání vás přivítáme exkluzivním rozhovorem se státním tajemníkem Ministerstva zahraničních věcí České republiky, panem Ing. Miloslavem Staškem, o podpoře českého obranného a bezpečnostního průmyslu v zahraničí v době pandemické a o jejím vlivu na export tohoto oboru s mimořádně vysokou přidanou hodnotou.

Jak se vypořádal, a i nadále vypořádává s nelehkou situací v době pandemie COVID-19 a jakým způsobem kooperuje HZS Moravskoslezského kraje s celým Integrovaným záchranným sborem vám přiblíží následující rozhovor s brigádním generálem Ing. Vladimírem Vlčkem, ředitelem HZS MSK a prezidentem České asociace hasičských důstojníků.

Také se zde představí dva uchazeči v tendru nákupu nových bojových vozidel pěchoty pro českou armádu a samozřejmě celá škála produkce českých firem obranného a bezpečnostního průmyslu.

V závěru najdete reportáž z české účasti na největší letecké show v Asii AERO INDIA 2021 a věřím, že podobné reportáže z účastí České republiky na mezinárodních veletrzích budou brzy opět obohacovat naše „Revíčka“.

Šárka Cook, šéfredaktorka

Elektronická verze časopisu:   
Mohlo by se vám také líbit