Mediální partner AOBP ČR

CDIS REVIEW 1/2016

Vážení čtenáři,

děkujeme za vaši přízeň v roce 2015, členům redakční rady a pozvaným hostům za neobyčejně vysokou účast na výročním zasedání redakční rady časopisů Review a následném přátelském setkání s oceněním nejlepších v lednu t.r..

Vážíme si vysoké a reprezentativní účasti jak čelníchpředstavitelů státní a veřejné správy, tak vrcholových manažerů více než 60ti předních společností obranného a bezpečnostního průmyslu. Setkání se zúčastnilo také několik přidělenců obrany, poprvé mezi nimi nechyběli ani přidělenci obrany USA a Číny. V roce, kdy si naše vydavatelství MS Line s.r.o. připomíná 20. výročí svého vzniku, se výročního zasedání zúčastnilo 60 členů redakční rady a následně více než 90 hostů. Informace o průběhu setkání a o oceněných najdete na straně 28 a podrobněji zejména v prvním vydání české Review pro obranný a bezpečnostní průmysl.

Uplynulý rok byl pro naše vydavatelství a redakce skutečnou zkouškou odolnosti a schopností. Myslím si, že tím nejlepším důkazem jsou všechna anglická a česká vydání REVIEW . Směrem k zahraničním aktivitám to byly především Review k veletrhům IDEX v Abu Dhabi, IDET v Brně, Interschutz v Hannoveru, M.S.P.O. Kielce, DSEI v Londýně a Milipol v Paříži.

V tomto roce se redakce chce zaměřit především na mediální podporu českého obranného a bezpečnostního průmyslu na veletrzích IDEB Bratislava, Eurosatory Paříž, M.S.P.O. Kielce, Future Forces v Praze a INDO DEFENCE v Jakartě.

Toto první vydání, které máte v rukou, je výrazně zaměřeno na podporu českých výrobců a obchodníků v regionu jihovýchodní Asie na dubnovém DSA v Malajsii a výstavách ENFORCE TAC a navazujícím veletrhu IWA probíhající ve dnech 2. až 3. a 4. až 7. března na norimberském výstavišti.

Závěrem bych chtěl jménem  redakce CDIS Review a samozřejmě i jménem celého vydavatelství MS Line popřát českému obrannému a bezpečnostnímu průmyslu mnoho vývojových, výrobních a samozřejmě i obchodních úspěchů v roce 2016.

Miloš Soukup, šéfredaktor

Elektronická verze časopisu: 
Mohlo by se vám také líbit