Mediální partner AOBP ČR

REVIEW pro obranný a bezpečnostní průmysl 1/2016

Vážení čtenáři,

v letošním roce Vás může mile potěšit často diskutovatelná elektronická verze „Revíčka“ i s anglickou mutací, které již brzy spustíme na našich stránkách www.msline.cz. Novinkou budou také newslettery, kterými Vás chceme aktuálně informovat o vydávání časopisu, obsahu a zajímavostech.

V první polovině ledna se uskutečnila výroční redakční rada, ze které vyplynuly některé zajímavé náměty k náplni časopisu jak ze strany představitelů státní správy, tak obranného a bezpečnostního průmyslu. Řada námětů se nám již v tomto prvním letošním vydání podařila realizovat.

Na téma zpřísnění legislativy v oblasti držení legálních zbraní jsme se zeptali pana předsedy Výboru pro bezpečnost Ing. Romana Váňy (str. 4), náčelník GŠ AČR nám poskytl zajímavý rozhovor informující o hlavních úkolech AČR a spokojenosti s rozpočtem MO ČR v tomto roce (str. 6-7). Z resortu obrany konkrétně Úř OSK SOJ reaguje ředitel Ing. Martin Dvořák na otázky týkající se bezpečných dodávek ozbrojeným silám (str. 8-9). Jakým způsobem je obyvatelstvo České republiky informováno o hrozícím nebezpečí a realizaci ochranných opatření se dočtete v článku náměstka GŘ HZS ČR pro prevenci a nouzovou připravenost (str. 10-12).

Toto vydání je zaměřeno především na státní vnitřní i vnější bezpečnost. Představujeme Vám řadu českých, ale i zahraničních firem jako např. EVPÚ DEFENCE, VOP CZ, BELL HELICOPTER, MEOPTA, SAAB či GORDIC, které svými možnostmi bezesporu mají schopnost přispět ke zmíněnému a v současné době nutnému tématu.

Anglická verze CDIS Review byla věnována prezentaci českých firem na veletrzích DSA v Kuala Lumpur a ENFORCE TAC a IWA v Norimberku. Průběh a hodnocení účasti zainteresovaných firem na výstavách v Norimberku přináší reportáž na straně 30-33.

A co chystáme do příštího čísla? Začátkem května se na bratislavském výstavišti uskuteční šestý ročník veletrhu obranné techniky IDEB, na němž nebudeme s Revíčkem chybět a poslední květnový den patří Valné hromadě AOBP ČR. Těším se na setkání s Vámi na některých ze zmíněných akcí a na další spolupráci.

Šárka Cook, šéfredaktorka

Elektronická verze časopisu:   
Mohlo by se vám také líbit