Mediální partner AOBP ČR

REVIEW pro obranný a bezpečnostní průmysl 1/2017

Vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou první letošní vydání s novou vizáží a obsahem plným novinek a enormních úspěchů českých firem z bezpečnostní a obranné sféry dosažených nejen v České republice. Reportáž z letošní oficiální účasti České republiky na mezinárodním veletrhu pozemní a vojenské techniky IDEX v Abu Dhabi, nebo z prezentace českých firem na veletrhu ENFORCE TAC a IWA Vás jistě přesvědčí o tom, že český průmysl se nemá a nikdy nemusel za co stydět, ba naopak.

Hned v úvodu Vám přinášíme opět exkluzivní rozhovory s čelními před­staviteli státní správy. Policejní prezident se zmiňuje o úspěšném naplňování implementace koncepce Rozvoje Policie ČR a šéf Ochranné služby Policie ČR popisuje postupy náročného nasazení bezpečnostních složek nejen při ochraně života a zdraví chráněných osob. Velice si vážíme, že členství v naší reprezentativní redakční radě, o jejímž lednovém setkání se dočtete více na stranách 41-43, přijal generální ředitel Vězeňské služby ČR a poskytl rozhovor, ve kterém přibli­žuje priority, dosažené cíle, ale i další plány Vězeňské služby. Nemohu opo­menout ani neméně zajímavé interview s ředitelem Sekce podpory Ministerstva obrany ČR, který představuje její je­dinečnost.

Jsme jen několik málo týdnů před za­hájením již 14. ročníku brněnského IDETU v partnerství s veletrhy PYROS a ISET a my se na Vás budeme těšit na společném stánku s AOBP ČR!

Šárka Cook, šéfredaktorka

 

Elektronická verze časopisu:   
Mohlo by se vám také líbit